Hírek

PÁLYÁZATOK: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK FEJLESZTÉSE

                                                                         

Pályázati kiírás:MFP-ÖTIK/2021
Megvalósítás éve: 2021-2022
Elnyert támogatás:29 999 627 Ft.
 
 
 
 
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése- 2021 című pályázaton önkormányzatunk sikeresen elnyerte a fenti összeget.
 
Külön büszkeség, hogy megújulhat a falu egyik meghatározó épülete. Hiszen egy falu mindennapjaiban nagy szerepet játszik az önkormányzat, a hivatal.
E támogatás összegének felhasználása lehetővé teszi a nyílászárók cseréjét, pince, és a homlokzat szigetelést, eneretikai korszerűsítést, és egyéb munkálatokat.

PÁLYÁZATOK: TEMETŐI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

                                                                          

 
 
Pályázati kiírás : MFP-FVT/2020
Megvalósítás éve: 2021- 2022
Elnyert támogatás: 4 993 160 Ft.
 
 
 
A  Magyar Falu Program keretében meghirdetett Temetői infrastruktúra fejlesztése- 2020 című pályázaton önkormányzatunk sikeresen elnyerte a fenti összeget.
 
A pályázaton elnyert támogatásból a Pápoc Szentmiklósfai temetőjének teljek kerítés cseréjét meg tudtuk valósítani, illetve a régi impozáns kepu is megújult.
Szintén a falunap délutánján avattuk ezt is, és egyidejüleg az atya fel is szentelte.                  

PÁLYÁZATOK: KÖZTERÜLET KARBANTARTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZBESZERZÉS

         

                                                               

Felhívás azonosító: MFP-KKE/ 2020

Megvalósulás éve: 2020-2021

Elnyert támogatás: 14 855 088 Ft.

 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés- 2020 című pályázaton önkormányzatunk sikeresen nyerte meg a fenti összeget.

Ennek köszönhetően modern gépekkel gyarapodott az önkormányzat gépparkja, amivel korszerűbben és nem mellékesen könnyebben tudjuk ellátni a falu renben tartását.

A támogatás összegéből megvásárolt eszközök ünnepéjes átadójára 2021. augusztus 7-én a falunap során került sor.E jeles eseményen megjelent Ágh Péter országgyűlési képviselő úr, a szentelésre pedig Budai Zoltán plébános urat kértük fel.


Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon

  Az Idősek Napközi Otthona korszerűsétének jelenlegi állapota:


2021.09.14-én kivitelező 100%-os készültségi szintet jelentett. A felújtás részét képezte a nyílászárók cseréje és a fűtésrendszer korszerűsítése is, melynek keretében 1 db 24 kW teljesítményű kondenzációs gázkazánt és 1 db 50 kW teljesítményű faelgázosító kazánt, valamint radiátorokat építettek be.

Az idősotthon tetőszerkezetére 3,5 kW teljesítményű napelemes rendszert telepítettek, a projekt keretében az épület akadálymentes megközelíthetősége, valamint az épületen belüli akadálymentes közlekedés is biztosítottá vált.

 

Az épület ünnepélyes keretek között 2021.10.02-án kerül felszentelésre és átadásra.

 

A fejlesztés eredményeként a Pápoc, Arany János utca 5.sz. alatt működő, 30 fő befogadására alkalmas, 547 m2-es idősotthon energetikai és esztétikai szempontból is megújult, így kulturált környezetben biztosíthatnak napközbeni ellátást a településen élő időseknek. 


Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon

 Projekt azonosító száma:

TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00019
Kedvezményezett neve:PÁPOC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A Projekt címe:Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon
Szerződött támogatás összege:76 693 978 Ft
A támogatás mértéke:100%
Projekt tervezett befejezési dátuma:2021.09.30.
Infoblokk_ERFA

 

A fejlesztés célja a Pápoci Idősek Otthona energetikai felújítása.
Az épület az 1970-es évek végén épült, állapota a mai energetikai elvárásoktól messze alulmarad. Az épület falazatai, padlószerkezete valamint födémszerkezete is hőszigetelés nélkül készült. Az épület fűtését gázkonvektorokkal oldják meg, melyek állapota és korszerűtlensége miatt az épület mindenképpen korszerűbb fűtési rendszer kiépítésére szorul. Az ablakok és ajtók többsége eredeti, régi típusú fa nyílászáró, néhány ablakot és a bejárati ajtót kicserélték ugyan, de azok hőátbocsátási tényezője nem felel meg a követelményeknek, ezért szükséges a cseréjük. A melegvíz-ellátást biztosító, régi és korszerűtlen villanybojlerek cseréje szintén megtörténik.

A tervezett energetikai felújítások:
– Külső falszerkezetek hőszigetelése 15 cm vastagságban
– Padlás födém hőszigetelése 25 cm vastagságban
– Talajon fekvő padló hőszigetelése 10 cm vastagságban
– Nyílászáró csere
– Fűtésrendszer korszerűsítése kondenzációs gázkazán és faelgázosító kazán beépítésével, valamint a helyiségekben radiátorok elhelyezésével
– 3,50 kW teljesítményű napelemes rendszer beépítése
A projekt eredményeképpen az eredetileg II energetikai besorolású épület energetikai besorolása BB kategóriára változik.
A projekt keretében az épület akadálymentes megközelíthetősége, valamint az épületen belüli akadálymentes közlekedés megoldottá válik.

A projekt a tervezők kiválasztásával indult. A tervek elkészülte után, sikeres közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező. Pápoc Község Önkormányzata, mint megbízó és az AlpokPro Kft. (9600 Sárvár, Hold utca 7.) mint megbízott kivitelező 2020.május 11-én szerződést kötöttek az “ Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon” tárgyában. 2021. március 01-jén megtörtént a munkaterület átadás, és a kivitelezés megkezdődött.

Jelenleg a projekt készültségi szintjét tekintve elérte, sőt meghaladta az 50%-os készültségi fokot, tetőhéjazat csere megtörtént, folyamatban vannak a homlokzati hőszigetelés munkálatai, nyílászáró cserék, valamint belső terekben megvalósuló felújítások.

 

Ivóvízminőség-javító program

Pápoc ivóvízminőség-javító program

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege: 204 521 443 Ft

Támogatás mértéke: 87,319 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.13.

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00080

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Pápoc település közigazgatási területe. A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.

A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében ivóvíz minőség javító beavatkozásra van szükség. A tervezett vízminőség javító projekt megvalósítását mindenekelőtt az indokolja, hogy a lakosság részére minden paraméter tekintetében határérték alatti, egészséges ivóvíz álljon rendelkezésre, műszaki szempontból pedig a hálózati vesztesség csökkentése.

A beruházás összesen 227,92 millió forintból valósult meg, amit 87.319 %-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszírozott. A projekt támogatási összegéből Pápoc Község Önkormányzata részesült az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.

A fejlesztést megelőzően Pápoc településen a termelt víz vas, mangán és ammónia tartalma a 201/2001 (X.25) Korm. rendeletben meghatározott határérték feletti értéket mutatott, azonban ezek kezelésére vízkezelő berendezés nem épült ki. A termelt víz vas, mangán, tartalmát üzemeltetési technikákkal nem lehetett biztonsággal határérték alatt tartani. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében ivóvíz minőség javító beavatkozásra volt szükség.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházással kialakításra kerülő vízellátó rendszer hatékonyan és gazdaságosan üzemeltethető a továbbiakban.

„Pápoc ivóvízminőség-javító program” című projekt elszámolható összköltsége 227 928 299 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 199 024 712 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású volt. A projekt a megvalósításával hozzájárult Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

671c83b9d0d8607ff8693c6319f695de.jpg 276d230c0a3e56ce8b8f00cbef5f6579.jpg 2760406cffec9409ef914ef99bbd7cb3.jpg
b371c150aa664bf8470cbee022f88336.jpg 7fb513960a7f8aa08decd46037119aa3.jpg d4da915478b1cff777c28e3dd536542a.jpg
f8b67c39a94bc9008cb21ad552cbca78.jpg d33521d549aa691fa4961e89a0622488.jpg a305fd682594f5e04d622247ac069b83.jpg


2019.évi önkormányzati választás - Elnöki nyilatkozat

 ELNÖKI NYILATKOZATOK

2019. július 26.

Elnöki nyilatkozat a 2019. évi önkormányzati választások kiírásáról

Demokráciánk erejét, stabilitását a nemzet választójoggal rendelkező polgárainak szabad és felelős akaratnyilvánítása biztosítja. Az 1990-ben megtartott első szabad választások óta minden alkotmányos feltétel adott ahhoz, hogy magunk döntsünk saját sorsunkról, a jelenünket és jövőnket meghatározó kérdésekről.

2019 őszén a rendszerváltoztatás óta nyolcadik alkalommal nyílik lehetőségünk, hogy önkormányzatainkról döntsünk. Ezért Magyarország köztársasági elnökeként arra biztatom minden honfitársamat, hogy állampolgári jogával élve vegyen részt az idei önkormányzati választáson, melynek időpontját az Alaptörvény előírásaival összhangban 2019. október 13-ára tűzöm ki.

 Áder János

 Magyarország köztársasági elnöke


2019.évi önkormányzati választások Helyi Választási Iroda adatai

          A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,

nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán működő Helyi Választási Iroda közérdekű adatairól

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13. napjára kitűzött választása során közreműködő

 Kenyeri Helyi Választási Iroda

 

 

Vezetője: Vörös Andrea jegyző
hivatali helyiségének címe: 9514 Kenyeri, Ady u. 72.
telefonszáma: 36-94/390-003
e-mail címe: phkenyeri@airplanet.hu
fax száma: 36-94/390-117

 

Helyi Választási Iroda tagjai:

 

Császár Zoltán Ádám HVI vezető jogi helyettes

Kozma Andrásné HVI tag

Horváth Istvánné HVI tag

Schwarcz Tiborné HVI tag ( jegyzőkönyvvezető Kenyeri)

Locskai Döniz Dóra HVI tag ( jegyzőkönyvvezető Csönge)

Varga Ibolya HVI tag ( jegyzőkönyvvezető Kemenesszentmárton)

Marton Károlyné HVI tag ( jegyzőkönyvvezető Vönöck)

Ekler Dorina HVI tag ( jegyzőkönyvvezető Kemenesmagasi)

Tulokné Tóth Nikoletta  HVI tag ( jegyzőkönyvvezető Szergény)

Kozma Anna HVI tag ( jegyzőkönyvvezető Pápoc)

 
2019.évi önkormányzati választások határidői

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
nemzetiségi önkormányzati képviselők
választása eljárási határidői és határnapjai


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet és a 2013.évi XXXVI.törvény alapján a választási határidők és határnapok az alábbiak szerint alakulnak:

2019. augusztus 8.
– egyéni listás és polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása

2019. augusztus 23.
– szavazóköri névjegyzékbe vételről értesítés kiküldésének véghatárideje

2019. augusztus 24.
– választási kampány kezdete

2019. augusztus 24.
– ajánlóív kiadásának kezdő napja

2019. szeptember 1. 16.00 óráig
- Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

2019. szeptember 9. 16.00 óráig
– egyéni listás, polgármesterjelölt, települési nemzetiségi önkormányzati jelölt bejelentésének véghatárideje

 

2019.szeptember 10.

- nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár lista ajánlásának véghatárideje

2019.szeptember 27.
- nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe felvétel kérésének véghatárideje

 

2019. október 4. 16.00 óráig
– Helyi Választási Bizottság megbízott tagjainak bejelentése

2019. október 9. 16.00 óráig kell beérkeznie
– átjelentkezésre irányuló kérelem benyújtása

Mozgóurna iránti kérelem :

 

2019. október 9. 16.00 óráig
– mozgóurna iránti kérelem benyújtása helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton (Polgármesteri Hivatal)

2019. október 11. 16.00 óráig – mozgóurna iránti kérelem benyújtása személyesen vagy elektronikusazonosítással elektronikus úton

 

2019.október 11.16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019.október 13-án, legkésőbb 12 óráig

 

választás napján az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019.október 13-án, legkésőbb 12 óráig

 

nyújtható be.

 
2019.október 13. 06 órától 19 óráig – szavazás napja

 

2019. október 13. 19.00 óra – választási kampány vége2019.évi önkormányzati választások I.

Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati választásról

 

I.  Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/D. §-a értelmében a Területi Választási Bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság – amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba.

Aki független jelöltként kíván indulni az önkormányzati választáson, annak nem kell a Nemzeti Választási Bizottságtól vagy Területi Választási Bizottságtól a nyilvántartásba vételét kérni!

II.    Ajánlások számának megállapítása

A Helyi Választási Iroda vezetője 2019. augusztus 8-án határozatban állapítja meg az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. A szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7. napi adatai alapján kell megállapítani. ( Határozat a Közös Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.)

Kenyeri községben

képviselő-jelöltséghez legalább 8 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 22 fő ajánlása szükséges.

Kemenesmagasi községben

képviselő-jelöltséghez legalább 8 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 23 fő ajánlása szükséges.

Vönöck községben

képviselő-jelöltséghez legalább 7 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 19 fő ajánlása szükséges.

Szergény községben

képviselő-jelöltséghez legalább 3 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 8 fő ajánlása szükséges.

Pápoc községben

képviselő-jelöltséghez legalább 3 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 9 fő ajánlása szükséges.

Kemenesszentmárton községben

képviselő-jelöltséghez legalább 2 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 6 fő ajánlása szükséges.

Csönge községben

képviselő-jelöltséghez legalább 4 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 10 fő ajánlása szükséges.

III.  Ajánlóív igénylés

Független polgármester vagy képviselő jelölt

A független jelölt a választást kitűzését követően igényelheti az ajánlóívet a Kenyeri Helyi Választási Irodától

Székhely: 9514 Kenyeri, Ady u. 72.

Kemenesmagasi Kirendeltség: 9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.

Vönöcki Kirendeltség: 9516 Vönöck, Szili Pál u. 10.

 • A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére  
 • Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés”  nyomtatvány, mely a Hivatalban igényelhető ( 9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.

                                                        9514 Kenyeri, Ady u. 72.

                                             9516 Vönöck, Szili Pál u. 10. )

 • A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a Helyi Választási Irodának.
 • Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
 • Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
 • A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
 • A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el.
 • Az ajánlóív igénylésekor a több utónévvel rendelkező választópolgár kérheti, hogy az ajánlóív és a szavazólap csak az egyik utónevét tartalmazza.  
 • Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve, személyi azonosítója és aláírása.

A megjelölt kirendeltségeken a választási rendszer akadályozott működése esetén Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban ( 9514 Kenyeri, Ady u. 72. ) látjuk el az ajánlóívek igénylésével és leadásával kapcsolatos feladatokat.

Jelölő szervezetek polgármester és képviselő-jelöltjei

Az NVB/TVB által történt nyilvántartásba vétel után igényelhetnek ajánlóívet a Kenyeri Helyi Választási Irodától           (9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.

                                                        9514 Kenyeri, Ady u. 72.

                                             9516 Vönöck, Szili Pál u. 10. )

 • A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő részére.
 • Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” nyomtatvány a Hivatalban ( 9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.)  igényelhető.
 • A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a Helyi Választási Irodának.
 • A nyomtatvány 3. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki

Ø  a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja,

Ø  az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

 • Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
 • Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
 • A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
 • A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el.
 • Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve, személyi azonosítója és aláírása.

A megjelölt kirendeltségeken a választási rendszer akadályozott működése esetén Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban ( 9514 Kenyeri, Ady u. 72. ) látjuk el az ajánlóívek igénylésével és azok leadásával kapcsolatos feladatokat.

 

IV.      Ajánlóívek átadása

 • A Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2019. augusztus 24-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére az ajánlóíveket. Ezen a napon választási ügyelet a következő kirendeltségeken lesz 08 órától 16 óráig:

-          9514 Kenyeri, Ady u. 72. ( Polgármesteri Hivatal)

-          9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35. ( Községháza)

-          9516 Vönöck, Szili Pál u. 10. ( Polgármesteri Hivatal)

 • A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján az ajánlóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az A4-es nyomtatvány leadásának sorrendjében) kell átadni az általuk igényelt íveket.
 • Az ajánlóívek nyomtatása a

-          Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban ( 9514 Kenyeri, Ady u. 72.),

 

-          a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Kemenesmagasi Kirendeltségén ( 9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.) és a

 

-          Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Vönöcki Kirendeltségén ( 9516 Vönöck, Szili Pál u. 10. ) történik,

 

így azok átadásának legkorábbi időpontja az ajánlóív iránti kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legfeljebb   2 órán belül.

 

A megjelölt kirendeltségeken a választási rendszer akadályozott működése esetén Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban ( 9514 Kenyeri, Ady u. 72. ) látjuk el az ajánlóívek igénylésével és azok leadásával kapcsolatos feladatokat.

 

 • Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:

Ø  jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,

Ø  ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy

Ø  maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, és

Ø  a független jelöltként indulni szándékozó személy.

 • Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat.
 • Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek sorszámát és bélyegző lenyomatának meglétét.
 • Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi jegyzőkönyvet kell kiállítani.
 • Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig lehet igényelni úgy, hogy a jelölt bejelentése 16 óráig megtörténjen.
 • A korábban igényelt ajánlóívek mellé – újabb A4-es nyomtatvány leadásával – további ajánlóív is igényelhető, ennek tipikus esete, például ha a leadott ajánlóívek ellenőrzése során a választási iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mértéket.

V.      Ajánlásgyűjtés

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § – 123. § értelmében:

„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

(5) Az ajánlás nem vonható vissza.

(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját,- ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát-  és aláírását.

123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

(2) Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében,

egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

a tulajdonos előzetes , írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

 

(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.”


2019.évi önkormányzati választások

 VII.        Ajánlások ellenőrzése

 • A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben ( Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, Kemenesmagasi és Vönöcki Kirendeltségén elhelyezett ASZA gépeken) végzi el az ajánlások ellenőrzését.
 • Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével végzi el a helyi választási iroda.
 • Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
 • Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Választási Iroda vezetője tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot és – kérelmére – a jelöltet.
 • A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes Helyi Választási Bizottság dönt legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon.
 • A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen, vagy írásban tájékoztatja a jelöltet illetve jelölő szervezetet.
 • A nyilvántartásba vételről hozott határozat jogerőre emelkedése után van lehetősége a jelöltnek illetve jelölő szervezetnek, hogy megbízott tagot jelentsen be a Helyi Választási Bizottságba, valamint a Szavazatszámláló Bizottságba. A delegált tagok bejelentésére szolgáló nyomtatványokat a nyilvántartásba vételről hozott határozattal együtt juttatja el a választási iroda vezetője a jelöltnek, illetve jelölő szervezetnek.
 • A választási bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

A választási bizottságnak nem lehet tagja

a) a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c) képviselő,

d) alpolgármester,

e) jegyző,

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint

h) jelölt.

Nem lehet a választási bizottság választott tagja az előző pontokban foglaltakon túl

a)      párt tagja,

b)     a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,

c)      a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

d)     a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi közigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

A Helyi Választási Bizottság megbízott tagja a megbízásakor írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A megbízott tagnak esküt kell tenni a polgármester előtt, ezt követően kezdheti meg a munkáját a Helyi Választási Bizottságban.

A megbízott tagokat legkésőbb 2019.október 4.napjáig lehet bejelenteni.

VIII. Szavazólap adattartalma

 • A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
 • A képviselő és polgármester jelöltek sorrendjének sorsolására várhatóan 2019. szeptember 9-én 16 óra után kerül sor.
 • Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
 • A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
 • A szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűmérettel kell feltüntetni.
 • A szavazólapon a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni.
 • Ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni.

 

Kenyeri Helyi Választási Iroda


Pápoc településrendezési eszközeinek módosítása 2019.


Idősek napja 2018. november 17.

A 2018. november 17-n megrendezésre került Idősek napja képei a galériában megtekinthetőek!


Téli rezsicsökkentés támogatás

 TÁJÉKOZTATÓ

 
Az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab, a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására, a jelen Tájékoztató 1. melléklete szerinti igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.
 
Értelmező rendelkezések:
 
háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
 
érintett önkormányzat: az a települési vagy fővárosi kerületi önkormányzat, amely nem szerepel a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében, és a területén található gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartás.
 
 
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
 
Az igénybejelentőnek tudomásul kell vennie, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni az igénybejelentéssel érintett háztartást, mely téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozni kell arról, hogy a BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozza az igénybejelentő, valamint tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.
 
Rosszhiszemű igénybevétel esetén az önkormányzat szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatvány a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein igényelhetők:
 
Kenyeri székhely
9514 Kenyeri , Ady u. 72.
Tel: 95 / 390 - 003.
Hétfőtől –csütörtökig 08 órától 12 óráig 13 órától 16 óráig
Pénteken 08 órától 12 óráig
 
Kemenesmagasi Kirendeltség
9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.
Tel: 95 / 480-001.
Hétfőtől –csütörtökig 08 órától 12 óráig 13 órától 16 óráig
Pénteken 08 órától 12 óráig
 
Vönöcki Kirendeltség
9516 Vönöck Szili Pál u. 10.
Tel: 95/ 485-001.
Hétfő 08 órától 12 óráig 13 órától 16 óráig
Kedd 08 órától 12 óráig
Szerda 08 órától 12 óráig 13 órától 16 óráig
Csütörtök   08 órától 12 óráig
Pénteken 08 órától 12 óráig
 
Kemenesszentmártoni Kirendeltség
9521 Kemenesszentmárton, Úttörő u. 40.
Mivel a kirendeltség csak hetente egy alkalommal szerdai nap 10-12 óráig fogad ügyfelet, az igény a vönöcki kirendeltségen is benyújtható ügyfélfogadási időben.
 
Szergényi Kirendeltség
9523 Szergény, Kolozsvári u. 72.
Tel: 95/482-001.
Hétfő 08,30 órától 12 óráig
Kedd – ügyfélfogadás nincs
Szerda 08,30 órától 12 óráig
Csütörtökön 13 órától 15,30 óráig
Pénteken ügyfélfogadás nincs
 
Pápoci Kirendeltség
9515 Pápoc, Sárvár u. 1.
Tel: 95 / 392-001.
Hétfőtől –csütörtökig 08 órától 12 óráig 13 órától 16 óráig
Pénteken 08 órától 12 óráig
 
Csöngei Kirendeltség
9513 Csönge, Dózsa u. 23.
Tel: 95 / 395-001.
Hétfő 08 órától 12 óráig
Kedd 13 órától 14 óráig
Szerda 08 órától 12 óráig 
Csütörtök   13 órától 15 óráig
Pénteken 08 órától 10 óráig
 
 
Kenyeri, 2018.augusztus 10.
 
 
 Vörös Andrea s.k.
jegyző
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.melléklet
Igénybejelentő nyilatkozat
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére
 
Alulírott,
Név: ……………………………………… Születési név: ………………………………..
Szül.hely, idő: ……………………, □□□□.□□.□□           
Anyja neve:………………………………….
Lakóhely:
irányítószám:□□□□ település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
Tartózkodási hely:
irányítószám:□□□□ település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására.
 
Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás[1]) címe: 
irányítószám:□□□□ település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
 
A juttatás igényelendő formája[2]:
 
tűzifa              szén                 propán-bután palackos gáz                propán-bután tartályos gáz
 
fűtőolaj                       pellet/brikett
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű juttatásban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült. Hozzájárulok ahhoz, hogy ennek ellenőrzése céljából a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje.
 
Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozom arról, hogy BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozom, valamint tudomásul veszem, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.
 
A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzéséhez a Belügyminisztérium és a BM OKF részére továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok továbbá, hogy a BM OKF az ellenőrzés lefolytatásához az illetékes közigazgatási szervtől, illetve az illetékes közműszolgáltatótól az igénybejelentéssel érintett háztartás adatait megkérje. 
 
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.
 
Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem.
 
Kelt ……………., 2018. …………………….       
                                                                                                                                                                                                                                           ………………………………
                                                                                                    Igénybejelentő aláírása
 
 
Adatkezelési tájékoztató
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti igénybejelentő laphoz
 
Együttes adatkezelők:
-          érintett önkormányzat
-          BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), valamint a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv
-          Belügyminisztérium
 
Az adatkezelő megnevezése: Pápoc Község Önkormányzata
Az érintett önkormányzat megnevezése: Pápoc Község Önkormányzata
Székhelye: 9515 Pápoc, Sárvár u. 1.
Postai címe: 9515 Pápoc, Sárvár u. 1.
Telefonszáma: 95/392-001.
Telefaxszáma: ----
 
Az adatkezelő megnevezése:
BM OKF, valamint a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv
Székhelye:
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Postai címe:
1903 Budapest, Pf.: 314
Telefonszáma:
(+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089
Telefaxszáma:
(+36-1) 469-4157
 
Az adatkezelő megnevezése:
Belügyminisztérium
Székhelye:
1051 Budapest, József Attila 2-4.
Postai címe:
1903 Budapest, Pf.: 314
Telefonszáma:
(+36-1) 441-1000
Telefaxszáma:
(+36-1) 441-1437
 
 
Az érintett önkormányzat adatvédelmi tisztviselője: Vargáné Holler Nóra
Elérhetősége: 95/392-001
                      szocialistuzifa2018@gmail.com
 
A BM OKF adatvédelmi tisztviselője:
 
dr. Csekő Katalin tű. százados
Szolgálati helye: BM OKF Hivatal
 
Elérhetősége: 20/8200-559 (vonalas telefonszám)
                        kata.cseko@katved.gov.hu
 
A BM adatvédelmi tisztviselője:
dr. Tarczi-Ábrahám Dominika
 
Elérhetősége: +361/999-4348
                      dominika.abraham@bm.gov.hu
 
Milyen személyes adatokat érint az adatkezelés?
 
Az adatkezelés azonosító adatokat érint (név, születési név, szül. hely, idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely).
 
Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?
 
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pont c) alpontja alapján a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentő korábban részesült-e téli rezsicsökkentésben, mely ellenőrzés lefolytatásához szükséges az adatok kezelése.
 
Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?
 
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett az igénybejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez.
 
Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg.
 
Milyen forrásból származnak a személyes adatok?
 
Az érintett helyi önkormányzat, mint adatkezelő a személyes adatokat az érintett féltől gyűjti. A közös adatkezelés során a Belügyminisztérium és a BM OKF az érintett helyi önkormányzatoktól kapja meg az adatokat elektronikus úton..
Az adatkezelők az ellenőrzés lefolytatásához adatokat vesznek át az illetékes közműszolgáltatóktól is.
 
Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?
 
Az ellenőrzés lefolytatását követően az adatkezelő az ellenőrzéssel érintettek adatait és az ellenőrzés során feltártakat megküldi az illetékes helyi önkormányzatnak további intézkedés céljából.
 
Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?
 
A személyes adatokat az adatkezelők az ellenőrzés lefolytatását követően az adatoknak az illetékes helyi önkormányzat részére történő megküldésig, de legfeljebb 1 évig kezelik.
 
Nem.
 
Az érintett helyi önkormányzat a Belügyminisztérium és a BM OKF a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
1.      Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:
          az adatkezelés céljai;
          az érintett személyes adatok kategóriái;
          azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
          adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
          az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
          a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
          ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Falunap 2017

Dőlt a kuglibábu, szólt a muzsika a pápoci falunapon

A tavalyi évtől eltérően, ezúttal augusztus első hétvégéjén, a hagyományos pápoci búcsú előtt egy nappal, szombaton tartottak falunapot a településen. A szervezők mindenkit szeretettel hívtak és vártak – ahogy plakátjukon olvasható - egy „közös, sportos, főzős, zenés, táncos szórakozásra.”

Az év legforróbb hetének végén rendezték meg falunapjukat az alig több mint háromszáz fős Pápoc lakói. A helybeli tűzoltó-egyesület zenés ébresztőjének hívó szavára a falu központjában felállított sátrak köré gyűltek kora délelőtt a vállalkozó kedvű lakosok, hogy a korábban meghirdetett hagyományos kugliversenyben részt vegyenek. Az éppen várakozók közben kipróbálhatták íjász tehetségüket és egy jó lövés után örülhettek a hatalmas szalmabálákon elhelyezett lufik kipukkanásának. Közben szorgos kezek vadpörköltet és gulyást készítettek a fák árnyékban.
 
Tizenegy órától mintegy két órán keresztül Szóládi Árpád „ebédhangoló déli muzsikája” mulattatta a sátor alatt ebédelőket. A hőmérséklet ugyan még az árnyékban is harminc fok feletti volt, de ez sem a vendégeket, sem a közreműködőket nem zavarta. A gyerekekről sem feledkeztek meg: arcfestés és légvár várta a legkisebbeket, a nagyobbak az árnyas fák alatt készítettek csodálatos madarakat nádszálakból.
Az ebédet követően a népzenéé és a nótáké volt a főszerep. Elsőként a Boglya népzenekar, majd a Kenyeri Rábamenti Citerazenekar előadásai következtek. A nézők mindkét zenekar műsorát örömmel fogadták. A hegedűknek, bőgőknek, citeráknak és az azokat megszólaltató zenészeknek is komoly kihívást jelentett a hőség, de talán a vidám muzsika elviselhetőbbé tette a délután legmelegebb két óráját. A zeneszót a nemrégiben arany minősítéssel jutalmazott Jákfai színjátszók vidám, vásári komédiái követték, mosolyt csalva a nézők ajkára Majd a Septeam együttes két tagja idézett meg, mindenki számára ismerős dallamokat. A délutáni program végén tombolasorsolás következett, majd az esti órákban bál zárta az idei falunapot.
 

Kultúrház felújítás

2011. évben már beszámoltunk a Hírmondóban, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő műemlék Kultúrház felújítására nyertünk közel 15 millió forintot.

Ebben az összegben a tető fejújítása, az épület vakolatának - vizesedés miatt - külső-belső leverése, majd víz áteresztő vakolattal történő bepucolása, nyilászárók cseréje, temperáló fűtés a mellékhelyiségben és a földszinti nagyteremben, homokzat festés, külső dréncsövezés szerepel többek között.

Tavaly elkészült a felújítás első üteme, melyre jutó támogatás összegét 2011. december 14-én lehívtuk. Idén februárban felfüggesztették a pályázatot, hogy új határozatot kapunk a megitélt összegről. Az új határozatot júliusban kaptuk meg, a decemberben lehívott pénzt pedig október 24-én. Közben elkészült a kivitelezés júliusban, 2012. szeptemberben elindítottuk a második ütem támogatási összeg lehívását is.

kérjük látogassanak el a honlap galéria részébe ott láthatja a felújítás elötti képeket és a jelentlegi képeket is.

Szeretnénk még beszámolni arról is, hogy a közösségi célú fejlesztés EMVA IV. tengely pályázatán  2930280 Ft-ot nyertünk a kúltúrház belső berendezéseire.

honlap készítés, weboldal készítés, webtárhely: WebStarter