Hírek

Pápoc ivóvízminőség-javító program

 Kedvezményezett neve: Pápoc Község Önkormányzata, Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatás összege: 198 197 488 Ft

Összköltség: 226 980 942 Ft

Támogatás mértéke: 87,319 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.13.

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00080

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Pápoc település közigazgatási területe volt. A beruházással szembeni szakmai elvárás az volt, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.

A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében ivóvíz minőség javító beavatkozásra volt szükség. A vízminőség javító projekt megvalósítását mindenekelőtt az indokolta, hogy a lakosság részére minden paraméter tekintetében határérték alatti, egészséges ivóvíz álljon rendelkezésre, műszaki szempontból pedig a hálózati vesztesség csökkentése.

A beruházás összesen 227,92 millió forintból valósult meg, amit 87.319 %-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszírozott. A projekt támogatási összegéből Pápoc Község Önkormányzata részesült az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.

A fejlesztést megelőzően Pápoc településen a termelt víz vas, mangán és ammónia tartalma a 201/2001 (X.25) Korm. rendeletben meghatározott határérték feletti értéket mutatott, azonban ezek kezelésére vízkezelő berendezés nem épült ki. A termelt víz vas, mangán, tartalmát üzemeltetési technikákkal nem lehetett biztonsággal határérték alatt tartani. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében ivóvíz minőség javító beavatkozásra volt szükség.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházással kialakításra kerülő vízellátó rendszer hatékonyan és gazdaságosan üzemeltethető a továbbiakban.

„Pápoc ivóvízminőség-javító program” című projekt elszámolható összköltsége 227 928 299 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 199 024 712 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású volt. A projekt a megvalósításával hozzájárult Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

 

honlap készítés, weboldal készítés, webtárhely: WebStarter