Hírek

Ivóvízminőség-javító program

Pápoc ivóvízminőség-javító program

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás összege: 204 521 443 Ft

Támogatás mértéke: 87,319 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.13.

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00080

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Pápoc település közigazgatási területe. A beruházással szembeni szakmai elvárás, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.

A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében ivóvíz minőség javító beavatkozásra van szükség. A tervezett vízminőség javító projekt megvalósítását mindenekelőtt az indokolja, hogy a lakosság részére minden paraméter tekintetében határérték alatti, egészséges ivóvíz álljon rendelkezésre, műszaki szempontból pedig a hálózati vesztesség csökkentése.

A beruházás összesen 227,92 millió forintból valósult meg, amit 87.319 %-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszírozott. A projekt támogatási összegéből Pápoc Község Önkormányzata részesült az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.

A fejlesztést megelőzően Pápoc településen a termelt víz vas, mangán és ammónia tartalma a 201/2001 (X.25) Korm. rendeletben meghatározott határérték feletti értéket mutatott, azonban ezek kezelésére vízkezelő berendezés nem épült ki. A termelt víz vas, mangán, tartalmát üzemeltetési technikákkal nem lehetett biztonsággal határérték alatt tartani. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében ivóvíz minőség javító beavatkozásra volt szükség.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházással kialakításra kerülő vízellátó rendszer hatékonyan és gazdaságosan üzemeltethető a továbbiakban.

„Pápoc ivóvízminőség-javító program” című projekt elszámolható összköltsége 227 928 299 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 199 024 712 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású volt. A projekt a megvalósításával hozzájárult Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

671c83b9d0d8607ff8693c6319f695de.jpg 276d230c0a3e56ce8b8f00cbef5f6579.jpg 2760406cffec9409ef914ef99bbd7cb3.jpg
b371c150aa664bf8470cbee022f88336.jpg 7fb513960a7f8aa08decd46037119aa3.jpg d4da915478b1cff777c28e3dd536542a.jpg
f8b67c39a94bc9008cb21ad552cbca78.jpg d33521d549aa691fa4961e89a0622488.jpg a305fd682594f5e04d622247ac069b83.jpg

honlap készítés, weboldal készítés, webtárhely: WebStarter