Hírek

2019.évi önkormányzati választások I.

Tájékoztató a 2019. évi helyi önkormányzati választásról

 

I.  Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/D. §-a értelmében a Területi Választási Bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság – amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba.

Aki független jelöltként kíván indulni az önkormányzati választáson, annak nem kell a Nemzeti Választási Bizottságtól vagy Területi Választási Bizottságtól a nyilvántartásba vételét kérni!

II.    Ajánlások számának megállapítása

A Helyi Választási Iroda vezetője 2019. augusztus 8-án határozatban állapítja meg az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. A szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2019. augusztus 7. napi adatai alapján kell megállapítani. ( Határozat a Közös Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.)

Kenyeri községben

képviselő-jelöltséghez legalább 8 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 22 fő ajánlása szükséges.

Kemenesmagasi községben

képviselő-jelöltséghez legalább 8 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 23 fő ajánlása szükséges.

Vönöck községben

képviselő-jelöltséghez legalább 7 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 19 fő ajánlása szükséges.

Szergény községben

képviselő-jelöltséghez legalább 3 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 8 fő ajánlása szükséges.

Pápoc községben

képviselő-jelöltséghez legalább 3 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 9 fő ajánlása szükséges.

Kemenesszentmárton községben

képviselő-jelöltséghez legalább 2 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 6 fő ajánlása szükséges.

Csönge községben

képviselő-jelöltséghez legalább 4 fő ,

polgármester -jelöltséghez legalább 10 fő ajánlása szükséges.

III.  Ajánlóív igénylés

Független polgármester vagy képviselő jelölt

A független jelölt a választást kitűzését követően igényelheti az ajánlóívet a Kenyeri Helyi Választási Irodától

Székhely: 9514 Kenyeri, Ady u. 72.

Kemenesmagasi Kirendeltség: 9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.

Vönöcki Kirendeltség: 9516 Vönöck, Szili Pál u. 10.

 • A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére  
 • Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés”  nyomtatvány, mely a Hivatalban igényelhető ( 9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.

                                                        9514 Kenyeri, Ady u. 72.

                                             9516 Vönöck, Szili Pál u. 10. )

 • A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a Helyi Választási Irodának.
 • Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
 • Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
 • A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
 • A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el.
 • Az ajánlóív igénylésekor a több utónévvel rendelkező választópolgár kérheti, hogy az ajánlóív és a szavazólap csak az egyik utónevét tartalmazza.  
 • Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve, személyi azonosítója és aláírása.

A megjelölt kirendeltségeken a választási rendszer akadályozott működése esetén Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban ( 9514 Kenyeri, Ady u. 72. ) látjuk el az ajánlóívek igénylésével és leadásával kapcsolatos feladatokat.

Jelölő szervezetek polgármester és képviselő-jelöltjei

Az NVB/TVB által történt nyilvántartásba vétel után igényelhetnek ajánlóívet a Kenyeri Helyi Választási Irodától           (9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.

                                                        9514 Kenyeri, Ady u. 72.

                                             9516 Vönöck, Szili Pál u. 10. )

 • A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő részére.
 • Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” nyomtatvány a Hivatalban ( 9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.)  igényelhető.
 • A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a Helyi Választási Irodának.
 • A nyomtatvány 3. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki

Ø  a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja,

Ø  az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

 • Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
 • Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
 • A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
 • A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el.
 • Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve, személyi azonosítója és aláírása.

A megjelölt kirendeltségeken a választási rendszer akadályozott működése esetén Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban ( 9514 Kenyeri, Ady u. 72. ) látjuk el az ajánlóívek igénylésével és azok leadásával kapcsolatos feladatokat.

 

IV.      Ajánlóívek átadása

 • A Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2019. augusztus 24-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére az ajánlóíveket. Ezen a napon választási ügyelet a következő kirendeltségeken lesz 08 órától 16 óráig:

-          9514 Kenyeri, Ady u. 72. ( Polgármesteri Hivatal)

-          9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35. ( Községháza)

-          9516 Vönöck, Szili Pál u. 10. ( Polgármesteri Hivatal)

 • A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján az ajánlóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az A4-es nyomtatvány leadásának sorrendjében) kell átadni az általuk igényelt íveket.
 • Az ajánlóívek nyomtatása a

-          Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban ( 9514 Kenyeri, Ady u. 72.),

 

-          a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Kemenesmagasi Kirendeltségén ( 9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.) és a

 

-          Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Vönöcki Kirendeltségén ( 9516 Vönöck, Szili Pál u. 10. ) történik,

 

így azok átadásának legkorábbi időpontja az ajánlóív iránti kérelem benyújtását követően haladéktalanul, de legfeljebb   2 órán belül.

 

A megjelölt kirendeltségeken a választási rendszer akadályozott működése esetén Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalban ( 9514 Kenyeri, Ady u. 72. ) látjuk el az ajánlóívek igénylésével és azok leadásával kapcsolatos feladatokat.

 

 • Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:

Ø  jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,

Ø  ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy

Ø  maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, és

Ø  a független jelöltként indulni szándékozó személy.

 • Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat.
 • Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek sorszámát és bélyegző lenyomatának meglétét.
 • Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi jegyzőkönyvet kell kiállítani.
 • Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig lehet igényelni úgy, hogy a jelölt bejelentése 16 óráig megtörténjen.
 • A korábban igényelt ajánlóívek mellé – újabb A4-es nyomtatvány leadásával – további ajánlóív is igényelhető, ennek tipikus esete, például ha a leadott ajánlóívek ellenőrzése során a választási iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mértéket.

V.      Ajánlásgyűjtés

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § – 123. § értelmében:

„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

(5) Az ajánlás nem vonható vissza.

(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját,- ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát-  és aláírását.

123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

(2) Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében,

egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

a tulajdonos előzetes , írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

 

(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.”

honlap készítés, weboldal készítés, webtárhely: WebStarter