Hírek

2019.évi önkormányzati választások

 VII.        Ajánlások ellenőrzése

 • A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben ( Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén, Kemenesmagasi és Vönöcki Kirendeltségén elhelyezett ASZA gépeken) végzi el az ajánlások ellenőrzését.
 • Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével végzi el a helyi választási iroda.
 • Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
 • Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Választási Iroda vezetője tájékoztatja a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságot és – kérelmére – a jelöltet.
 • A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes Helyi Választási Bizottság dönt legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon.
 • A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen, vagy írásban tájékoztatja a jelöltet illetve jelölő szervezetet.
 • A nyilvántartásba vételről hozott határozat jogerőre emelkedése után van lehetősége a jelöltnek illetve jelölő szervezetnek, hogy megbízott tagot jelentsen be a Helyi Választási Bizottságba, valamint a Szavazatszámláló Bizottságba. A delegált tagok bejelentésére szolgáló nyomtatványokat a nyilvántartásba vételről hozott határozattal együtt juttatja el a választási iroda vezetője a jelöltnek, illetve jelölő szervezetnek.
 • A választási bizottság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

A választási bizottságnak nem lehet tagja

a) a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c) képviselő,

d) alpolgármester,

e) jegyző,

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint

h) jelölt.

Nem lehet a választási bizottság választott tagja az előző pontokban foglaltakon túl

a)      párt tagja,

b)     a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,

c)      a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,

d)     a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi közigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

A Helyi Választási Bizottság megbízott tagja a megbízásakor írásban nyilatkozik arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség. A megbízott tagnak esküt kell tenni a polgármester előtt, ezt követően kezdheti meg a munkáját a Helyi Választási Bizottságban.

A megbízott tagokat legkésőbb 2019.október 4.napjáig lehet bejelenteni.

VIII. Szavazólap adattartalma

 • A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
 • A képviselő és polgármester jelöltek sorrendjének sorsolására várhatóan 2019. szeptember 9-én 16 óra után kerül sor.
 • Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
 • A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
 • A szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűmérettel kell feltüntetni.
 • A szavazólapon a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni.
 • Ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni.

 

Kenyeri Helyi Választási Iroda

honlap készítés, weboldal készítés, webtárhely: WebStarter