PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!!

 Pápoc Község Önkormányzata

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Pápoc Község Önkormányzata

 

 

Falugondnok

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

       Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

        Vas megye, 9515 Pápoc, Sárvár utca 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki feladatok ellátása, munkaköri leírás és szakmai program alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltakra. Lényeges feladatok: falugondnoki gépjármű vezetése, közreműködés a szociális étkeztetésben, önkormányzati hivatali ügyekben való segítés, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában (rászorultak szakrendelésre szállítása), a háziorvosi rendelésre szállításban, az egyéb egészségügyi intézménybe szállításban, gyógyszer kiváltásban, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában, óvodás és iskolás gyermekek szállításában, a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatali ügyek intézésének segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások szervezésében.

 

 

Illetmény és juttatások:

     Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak                 jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:               

  •    8 Általános, falugondnoki alapképzettség,
  •    B kategóriás jogosítvány,  Magyar állampolgárság  büntetlen előélet  cselekvőképesség
  •    Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Elvárt kompetenciák:

  •    Jó szintű kommunikációs készség,
  •    Jó szintű együttműködőképesség,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •  Szakmai önéletrajz
  •  Iskolai végzettséget, valamint szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
  •  Falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy falugondnoki képzésen való részvételt vállalja, és a feladat ellátásához szükséges képesítést megszerzi
  •   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló postai feladóvevény
  • Érvényes gépjármű vezetői engedély másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

      A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 10.

 

     A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nováky Ernő nyújt a0630/6929089 -es telefonszámon.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:


     Postai úton, a pályázatnak a Pápoc Község Önkormányzata címére történő megküldésével ( 9515, Pápoc Sárvár utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Pá/188/2021., valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 11.

Hírek

PÁLYÁZATOK: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK FEJLESZTÉSE
PÁLYÁZATOK: TEMETŐI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
PÁLYÁZATOK: KÖZTERÜLET KARBANTARTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZBESZERZÉS
Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon
Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon
Ivóvízminőség-javító program
2019.évi önkormányzati választás - Elnöki nyilatkozat
2019.évi önkormányzati választások Helyi Választási Iroda adatai
2019.évi önkormányzati választások határidői
2019.évi önkormányzati választások I.
2019.évi önkormányzati választások
Pápoc településrendezési eszközeinek módosítása 2019.
Idősek napja 2018. november 17.
Téli rezsicsökkentés támogatás
Falunap 2017
Kultúrház felújításhonlap készítés, weboldal készítés, webtárhely: WebStarter