Pápoc ivóvízminőség-javító program

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Pápoc Község Önkormányzata, Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatás összege: 198 197 488 Ft

Összköltség: 226 980 942 Ft

Támogatás mértéke: 87,319 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.13.

Projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.3-15-2017-00080

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Pápoc település közigazgatási területe volt. A beruházással szembeni szakmai elvárás az volt, hogy az érintett területen elsősorban az öt, a vízminőséget kiemelten befolyásoló komponens (arzén, bór, fluor, nitrit, ammónium) vonatkozásában a szolgáltatott közműves ivóvíz minősége feleljen meg a 98/83/EK irányelv és a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített paramétereknek, határértékeknek.

A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében ivóvíz minőség javító beavatkozásra volt szükség. A vízminőség javító projekt megvalósítását mindenekelőtt az indokolta, hogy a lakosság részére minden paraméter tekintetében határérték alatti, egészséges ivóvíz álljon rendelkezésre, műszaki szempontból pedig a hálózati vesztesség csökkentése.

A beruházás összesen 227,92 millió forintból valósult meg, amit 87.319 %-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszírozott. A projekt támogatási összegéből Pápoc Község Önkormányzata részesült az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.

A fejlesztést megelőzően Pápoc településen a termelt víz vas, mangán és ammónia tartalma a 201/2001 (X.25) Korm. rendeletben meghatározott határérték feletti értéket mutatott, azonban ezek kezelésére vízkezelő berendezés nem épült ki. A termelt víz vas, mangán, tartalmát üzemeltetési technikákkal nem lehetett biztonsággal határérték alatt tartani. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében ivóvíz minőség javító beavatkozásra volt szükség.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházással kialakításra kerülő vízellátó rendszer hatékonyan és gazdaságosan üzemeltethető a továbbiakban.

„Pápoc ivóvízminőség-javító program” című projekt elszámolható összköltsége 227 928 299 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 199 024 712 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású volt. A projekt a megvalósításával hozzájárult Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

 

 

 

Hírek

Pápoc ivóvízminőség-javító program
PÁLYÁZATOK: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK FEJLESZTÉSE
PÁLYÁZATOK: TEMETŐI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE
PÁLYÁZATOK: KÖZTERÜLET KARBANTARTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZBESZERZÉS
Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon
Idősek Napközi Otthona energetikai korszerűsítése Pápocon
Ivóvízminőség-javító program
2019.évi önkormányzati választás - Elnöki nyilatkozat
2019.évi önkormányzati választások Helyi Választási Iroda adatai
2019.évi önkormányzati választások határidői
2019.évi önkormányzati választások I.
2019.évi önkormányzati választások
Pápoc településrendezési eszközeinek módosítása 2019.
Idősek napja 2018. november 17.
Téli rezsicsökkentés támogatás
Falunap 2017
Kultúrház felújításhonlap készítés, weboldal készítés, webtárhely: WebStarter